En simtävling som gör skillnad.

Swedish Championships 2022

När?

12-13 augusti 2022

Var?

Sundkajen, Ön, Malmö

Malmö Open Water Swim

Är en öppet vatten-tävling med miljö och hållbarhet i fokus. I Malmö är vattnet en stor del av upplevelsen av staden – de vackra kanalerna, hamnarna och inte minst havet är centralt i upplevelsen av vår stad. Tävlingen simmas också i havet, i vattnet vid Ön i Malmö. Ett unikt läge i den del av Malmö som expanderar mest och där den nya och hållbara staden växer fram. Läget gör det också lätt att vara klimatsmart – det är enkelt att ta sig dit med tåg, cykel eller buss. 

Tävlingen arrangeras av simidrottsföreningen Simklubben Ran som arbetar för att främja simkunighet och simidrott i Malmö.

Hjälp vattensäkra framtiden!

Våra samarbetspartner

Följ oss!

Här kan ni hittar information om tävlingen; anmälan, regler, och övriga information gällande tävlingsdagen.

Hittar resultat från tidigare år och lopp.

Tips och råd och hur du kan komma igång med öppet vatten träning. 

Hålla dig uppdaterad på vad som händer med Malmö Open Water Swim.

Vår målsättning

Fysisk träning är viktig för hälsa och välbefinnande. MOW vill inspirera och uppmuntra till träning på ett schysst sätt för hälsa och välbefinnande genom både tävlingen som ett träningsmål och de träningstillfällen som arrangeras av MOW inför tävlingen. MOW bidrar på så sätt till delmål 3.4 och 3.5 men genom att uppmärksamma frågor om utsläpp och nedskräpning i luft och vatten vill vi också bidra till delmål 3.9.

Tillgång till rent vatten är en livsnödvändighet. Men rent vatten ger oss inte bara friskt dricksvatten. Bra vatten ger oss också möjlighet till hälsosam träning och avkoppling genom simning i sjöar och hav. Rapporterna avlöser tyvärr varandra idag om hur haven och djuren som lever där fylls med plast och hur skadliga ämnen släpps ut i hav, sjöar och vattendrag. Därför vill MOW bidra till de flesta delmålen genom att sätta fokus på hur vattnet mår och vad vi kan göra med vårt vatten för att inte förstöra det för kommande generationer.

Klimatförändringarna påverkar oss alla i hela världen. Haven värms upp, snö och isar smälter och havsnivåerna ökar. MOW vill bidra till att skapa medvetenhet om behovet av att agera för att klara målet från Parisöverenskommelsen med en temperaturhöjning under 2 grader. MOW hoppas också kunna inspirera till egen förändring hos deltagare och besökare.

Haven är en av de viktigaste förutsättningarna för mänsklighetens existens på jorden. De ger oss mat genom djur och växter som lever där, dricksvatten, vatten till växter som ger oss både mat och viktiga ämnen. Rapporterna avlöser tyvärr varandra idag om hur haven och djuren som lever där fylls med plast och hur skadliga ämnen släpps ut i hav, sjöar och vattendrag. Därför vill MOW bidra till alla delmålen genom att sätta fokus på hur vattnet mår och vad vi kan göra med vårt vatten för att inte förstöra det för kommande generationer.

Language »