Datum

Snart publiceras datum på den 2019 upplägg av Malmö Open Water Swim.

Simbanan

Snart publicera vi förslag på simbanan.

Deltagande

Simtävlingen är öppet till alla motionssimmare, tävlingssimmare, och ni som vill testa öppet vatten för första gången. Det krävs ingen tävlingslicens att simma. Den 500m lopp är en bra start för att testa öppet vatten simning för första gången. Är du en erfaren öppet vatten simmare eller vill testa uthålligheten kan du anmäla dig till det längre loppet. Enda direkta kravet är att du ska vara 13 år eller äldre. Du ska vara trygg att du klarar av den sträckan när du anmäler dig. Du väljer lopp när du anmäler dig. Våtdräkt är tillåtet. Simförbundet har följande rekommendationer för när våtdräkt måste, kan, ska resp. får inte användas.
Med våtdräkt

DistansTemp. min.Längsta vistelse i vatten
500m13˚C35 min.
2000m14˚C1 t 10 min.

Utan våtdräkt

DistansTemp. min.Längsta vistelse i vatten
500m16˚C35 min.
2000m17˚C1 t 10 min.

Under 16˚C är våtdräkt obligatorisk, mellan 16˚C och 18˚C rekommenderas våtdräkt, mellan 18˚C och 23˚C är våtdräkt tillåten. Över 23˚C är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl. Vi kommer att ha bevakning över simningen genom utbildade livräddare från båtar, brädor och från land. Vi kommer också ha tillgång till “första hjälpen”- kunniga. Svenska Simförbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Folksam (K96-2062) som gäller för alla sanktionerade lopp. Deltagare på Malmö Open Water är försäkrad genom Folksams olycksfallsförsäkring och genom sin egen hemförsäkring. För motionärer, finns det ytterligare en försäkring som kan tecknas genom Folksam.

Liksom andra tävlingar och motionsarrangemang tillämpar vi principen att inte återbetala anmälningsavgift om man inte kan komma till start. Om det beror på sjukdom eller skada kan man få ersättning om man tecknat Folksams försäkring “Startklar” och ev via reseskyddet på vissa hemförsäkringar.

Regler & Säkerhet

FINAs regler för öppet vatten simning följs när det gäller tävlingsklass grenar. Simutrustning som handpaddlar, snorklar, och dolme tillåts inte.

Det finns ingen krav på våtdräkt för 500m loppet. Våtdräkt krävs för övriga lopp om vattentemperatur är under 16 grader. Mellan 16-18 grader rekommenderas våtdräkt. Mellan 19-22 grader är våtdräkt tillåten. Våtdräkt förbjuds för säkerhetsskäl om vattentemperatur är 23 grader eller varmare. Vattentemperaturen mäts och postas 1 timme inför starten.

Tävlingen simmas i ett området som normalt är trafikerat av båtar. Under tävlingen kommer området att var avstängd till alla båtar förutom det båtar som behövs till tävlingen.

Language »